نوشته شده توسط : تابلوسازی فراهان

دانلود پروژه آمار رایگان

دانلود پروژه آمار رایگان با فرمت word دانلود پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار رایگان سوم تجربی دانلود پروژه آماری رایگان با نرم افزارspss دانلود پروژه رایگان امار و مدل سازی دانلود پروژه آمار مجانی دانلود پروژه ی آمار رایگان دانلود پروژه های آمار رایگان دانلود پاورپوینت پروژه آمار رایگان دانلود پروژه کامل آمار رایگان دانلود پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار دوم انسانی رایگان دانلود رایگان پروژه آمار استنباطی دانلود رایگان پروژه آمار و احتمالات دانلود رایگان پروژه آمار در مورد اعتیاد دانلود رایگان پروژه آمار طلاق در ایران دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی دانلود رایگان پروژه درس آمار دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه های رایگان آمار با فرمت ورد دانلود رایگان پروژه آمار با پرسشنامه دانلود رایگان پروژه آمار با 30 داده دانلود رایگان پروژه آمار با نمودار دانلود رایگان پروژه امار با فرمت ورد دانلود رایگان پروژه آماری با داده spss دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود رایگان پروژه آمار تصادفات دانلود رایگان پروژه آمار توصیفی دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی رایگان دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه درس آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان دانلود رایگان پروژه آمار دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار دانش آموزی دانلود رایگان پروژه آمار دانشجویی دانلود رایگان پروژه کامل آمار دانلود رایگان پروژه ی آمار دانلود رایگان پروژه کامل آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود پروژه امار سال دوم ریاضی رایگان دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود رایگان پروژه رشته آمار دانلود رایگان پروژه ی آمار دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دانلود پروژه آمار و مدل سازی رایگان دانلود رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه امار به صورت رایگان دانلود رایگان پروژه آمار طلاق دانلود رایگان پروژه آماری طلاق دانلود پروژه امار کامل رایگان دانلود پروژه آمار کامل و رایگان دانلود کاملا رایگان پروژه آمار دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود رایگان پروژه ی کامل آمار دانلود پروژه آمار و مدلسازی رایگان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان دانلود رایگان پروژه درس آمار و مدلسازی دانلود رایگان پروژه درس آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود رایگان نمونه پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار ومدلسازی دانلود رایگان پروژه امار ومدل سازی دانلود پروژه های آماری رایگان دانلود رایگان پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آماری رایگان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار و مدلسازی دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان رایگان

دانلود پروژه آمار رایگان : تعریف مفاهیم و متغیرها مقدمه در این درس شما با نحوه تعریف متغیر ها و مفاهیم در تحقیق خود آشنا می شوید. اهداف درس • چرا تعریف مفاهیم و متغیر ها مهم است؟ • تعریف شرح و عملی مفاهیم ومتغیرها چگونه انجام می شوند؟ • تعریف متغیر و انواع آن مفهوم و متغیر دو عنصر هستند که در اغلب تحقیقات حضوری تام و تمام دارند. در تحقیق به روش علمی یکی از حساسترین اقدامات تعریف صحیح و مناسب از این دو عنصر می باشد. اهمیت کار در این مرحله به صورتی است که لازم است با توجه به ویژگی های تحقیق به روش علمی دو گونه تعریف بدست می دهیم. تعریف شرحی و تعریف علمی و این دو تعریف را در مورد هر دو عنصر باید ارائه کرد. تفاوت بین مفهوم و متغیر در یک تحقیق شاید بسیار ظریف باشد.

دانلود پروژه آمار رایگان : منظور از مفهوم آن عنصری از تحقیق است که محقق قصد اندازه گیری آن را ندارد لیکن باید برای سایرین به طور مشخص آنرا تعریف نماید تا دیگران منظور و مقصود محقق را از آن واژه یا مفهوم درک نمایند و متغیر آن عنصری است در تحقیق که محقق دقیقا قصد اندازه گیری آنرا دارد و ضروری است دیگران درک مشخصی از آن بر اساس تعریفی که محقق ارائه می کند داشته باشند. • از همین جهت است که هم در تعریف مفاهیم و هم در تعریف متغیرها به دو گونه از تعریف روبرو هستیم. تعاریف شرحی عمدتا از لغت نامه ها ، دائره المعارف ها ، کتاب های مرجع و کتب درسی و... اقتباس می شود و تنها عنصر مورد نظر را تعریف نظری یا تئوری می نماید. به عبارت دیگر تعریف یک مفهوم بوسیله مفاهیم دیگر که معمولا از مطالعات و نظریه های موجود نشات می گیرد و با بیانی علمی ارائه می شود.بدیهی است در هنگام تعریف ذکر منبع مورد استفاده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. (مثال) اما در تعاریف عملی که به طور مشخص بر عهده محقق قرار دارد محقق آنچه را که از این عنصر در این تحقیق خاص مد نظر دارد بیان می کند. به بیان دیگر محقق به مشخص ساختن و تعریف نمودن آن متغیر و تعین کردن عملیات و معیارهای تجربی که برای اندازه گیری و سنجش آن لازم است می پردازد.

دانلود پروژه آمار رایگان

دانلود پروژه آمار رایگان : تعریف متغیر : متغیر مشخصه یک عنصر پدیده موجود زنده و یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. آنچه اهمیت دارد آنکه باید دقت شود در هر تحقیق ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آنچه در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای تحقیق نامطلوب است. از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است متفاوت باشد. • متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید: • چنانچه اهداف تحقیق مد نظر قرار گیرند 2 گونه متغیر خواهیم داشت: • متغیر مستقل: آن متغیری است که محقق تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد. • • متغیر وابسته: آن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کنند. • متغیر زمینه ای (جمعیت شناسی یا دموگرافیک):در مطالعات بر روی جوامع انسانی برخی متغیرهای وابسته به جمعیت حضور دارند که سنجش آنها به نحوی مورد استفاده ما خواهد بود. این متغیرها خصوصیات جامعه مورد مطالعه را به نحوه مطلوبی توصیف می کنند.

دانلود پروژه آمار رایگان : متغیر مداخله گر: آن متغییری است که بر روی رابطه علت معلولی بین دو یا چند متغیر تاثیر می گذارد و باعث قوی یا ضعیف شدن رابطه بین متغیرها از حد واقعی آنها می شود. • اما شکل دیگر بر اساس خصوصیات متغیر تقسیم بندی صورت بگیرد: • متغیر کمی: و آن متغیری است که با عدد نمایش داده می شود. بدیهی است این متغیر همچون تقسیم بندی معمول در اعداد به دو دسته متغیر گسسته و پیوسته تقسیم خواهد شد که متغیر پیوسته مقادیر کسری را هم می پذیرد ولی گسسته این امکان را ندارد. • متغیر کیفی: این متغیری است که کیفیت صفات با آن معرفی می شود. • متغیر مرکب: متغیری را که از ترکیب دو یا چند متغیر به وجود می آید می نامند. • در همین جاست که تعریف متغیر آنهم به شکل عملی یا کاربردی ضرورت پیدا می کند. تعریف عملی باید بر اساس ملاکهایی صورت بگیرد که مهمترین آنها عبارتند از: • قابلیت انجام داشته باشند • دقیق و مشخص باشند • قابلیت اندازه گیری داشته باشند

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
دانلود پروژه آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
پروژه آمار دوم ریاضی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم تجربی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دبیرستان - 1396-12-12:: موضوعات مرتبط: پروژه آمار دوم دبیرستان , تحقیق آمار , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار سوم دبیرستان , ,
:: برچسب‌ها: پروژه آمار , تحقیق آمار , دانلود پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , ,
:: بازدید از این مطلب : 1002
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تابلوسازی فراهان

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان

دانلود تحقیق آماری رایگان با نمودار دانلود پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار رایگان با فرمت word دانلود پروژه آمار رایگان سوم تجربی دانلود پروژه رایگان آمار دبیرستان دانلود تحقیق آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه ی آمار رایگان دانلود پروژه های آمار رایگان دانلود پاورپوینت پروژه آمار رایگان دانلود پروژه کامل آمار رایگان دانلود تحقیق آمار رایگان دانلود پروژه آمار دوم انسانی رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار استنباطی دانلود پروژه آماری رایگان با نرم افزارspss دانلود پروژه های رایگان آمار با فرمت ورد دانلود رایگان تحقیق آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان جزوه آمار روش تحقیق دانلود رایگان جزوه آمار و روش تحقیق دانلود پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار دانش آموزی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار سوم تجربی دانلود رایگان تحقیق در مورد آمار دانلود رایگان تحقیق درس آمار دانلود رایگان آمار و روش تحقیق دانلود رایگان تحقیق آمار و مدلسازی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آمار سال سوم دبیرستان دانلود رایگان تحقیق آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه امار به صورت رایگان دانلود پروژه امار کامل رایگان دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق علی دلاور دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق دلاور دانلود رایگان کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف دانلود پروژه آمار و مدلسازی رایگان دانلود رایگان تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه رایگان امار و مدل سازی دانلود پروژه آمار کامل و رایگان دانلود رایگان آمار وروش تحقیق

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : یکی از ویژگیهای متغیر قابلیت اندازه گیری آن است. چنانچه از وزن به عنوان یک متغیر نام ببریم بهترین راه اندازه گیری آن بر اساس کیلوگرم یا گرم می باشد در مورد قد هم سانتیمتر یا متر از عهده آن برمی آید. اما در مورد رضایت بیماران از نحوه ارائه خدمات یا میزان شنوائی یا ناتوانی و معلولیت از چه ملاکهائی باید استفاده کرد. برای اندازه گیری یک عنصر نیاز به مقیاس اندازه گیری وجود دارد. مقیاس اندازه گیری کمک می کند تا شما امکانی را برای اندازه گیری یک متغیر تعریف نمائید. برای اینکار لازم است با مقیاسهای اندازه گیری متداول و مرسوم آشنا شوید. چهار دسته عمده از متغیرها عبارتند از: • مقیاس اسمی: این مقیاس شامل یک یا جند گروه با طبقه است که از نظر کیفی با هم متفاوتند اما بین گروهها هیچگونه ارجحیتی وجود ندارد.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : ممکن است برای هر گروه یا طبقه شماره ای در نظر گرفته شود که ارزش ندارد بلکه جنبه" کد" یا شناسائی دارند. • مقیاس رتبه ای: این مقیاس نسبت به مقیاس اسمی خصوصیت اضافه ای دارد که در بین گروهها از نظر متغیر مورد نظر برتری وجود دارد اما این برتری قابل سنجش و مقایسه با سایر گروهها نیست . گروهها هم یکسان نیستند. گروهها نسبت به هم روی پله های یک نردبان قرار گرفته اند. • مقیاس فاصله ای: در این مقیاس فاصله بین گروهها با هم مساوی در نظر گرفته شده است. اما صفر در این مقیاس فقدان خاصیت مورد نظر اندازه گیری نیست. اختلاف مساوی بین هرجفت از اعداد نمایانگر اختلاف مشابه در خصوصیت مورد اندازه گیری است. • مقیاس نسبی: در این مقیاس خصوصیت اضافی آن است که صفر دلیلی برای فقدان خاصیت مورد اندازه گیری است و در نتیجه نسبت بین اعداد در این مقیاس همان نسبت مقدار خاصیت مورد اندازه گیری است. • شما به عنوان محقق برای اندازه گیری متغیر خود ضروری است تا دست به انتخاب مقیاس اندازه گیری بزنید. تعریف مقیاس و نوع رده ها یا گروه هائی که در مقیاس خود در نظر می گیرید بر عهده شماست که بایدمبتنی بر خصوصت علمی قدرت و رجحان مقیاس باشد.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : نکته مهم آنکه قدرت و برتری مقیاس های فوق بتدریج از مقیاس اسمی به مقیاس نسبی افزایش می یابد و شما باید همیشه از قویترین مقیاس برای سنجش استفاده نمائید. • یک مقیاس خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد: • علمی : بر گرفته ومتناسب با اصول علمی باشد. • جامع : : بتواند تمام موارد متغیررا شامل شود. • مناسب : برای اندازه گیری آن متغیر باشد. • قوی : تلاش شود قویترین مقیاس باشد. • غیر قابل جمع : رده های مشترک نداشته باشد. • رده های کافی : موردی را فراموش نکرده باشیم. • رده های تعریف شده : گروهها و رده های آن تعریف شده باشند. • عملی : قابلیت انجام داشته باشد. جامعه مورد مطالعه مقدمه: در این درس شما با جامعه مورد مطالعه در تحقیق خود آشنا می شوید. جامعه مورد مطالعه جامعه مورد مطالعه ، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می شود . لزوما“ این جامعه انسانها نیستند بلکه می تواند پدیده ها ، اشیا و موجودات زنده باشند.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : جامعه مورد مطالعه(نمونه گیری) مناسب ترین جامعه برای بررسی آن است که کل جامعه تحت مطالعه قرار گیرند. به عبارتی سرشماری انجام شود. در این حال جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه خواهد بود. اما معمولامحدودیت ها ی زمانی و اعتباری (هزینه ها) ، دقت در گردآوری داده ها و کنترل آن، نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات سبب استفاده از نمونه گیری برای سرشماری است. در نمونه گیری اصل بر این قرار داده می شود که چنانچه از مناسبات آماری صحیح استفاده شود امکان تعمیم نتایج و اطلاعات بدست آمده از مطالعه بر روی نمونه به جامعه اصلی وجود دارد. متداول ترین روش های نمونه گیری عبارتند از: • نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی نمونه گیری احتمالی در نمونه گیری احتمالی از قوانین احتمالات برای نمونه گیری استفاده می شود. بدین صورت که به هریک از اعضای جامعه شانس معین برای حضور در نمونه داده می شود. برای انجام نمونه گیری ابتدا از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده می گردد و پس از تعیین حجم نمونه و چارچوب نمونه گیری ( فهرست اسامی اعضای جامعه ) با یکی از روش های زیر اقدام به نمونه گیری می شود.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان : نمونه گیری ساده تصادفی • نمونه گیری منظم • نمونه گیری طبقه ای • نمونه گیری خوشه ای • نمونه گیری چند مرحله ای نمونه گیری غیر احتمالی در این روش اصولا بحث تعمیم نتایج به جامعه مورد مطالعه مطرح نیست. با توجه به محدودیت در جمع آوری اطلاعات و بویژه در تحقیقات شبه تجربی که نمونه بارز آن کارآزمائی بالینی می باشد جهت افزایش دقت و اعتبار اقدام به نمونه گیری از جمعیت در دسترس می شود. موارد زیر از جمله متداول ترین روش های نمونه گیری غیر احتمالی هستند: • نمونه گیری آسوده ( لقمه ای) • نمونه گیری سهمیه ای • نمونه گیری قضاوتی

 

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
دانلود پروژه آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
پروژه آمار دوم ریاضی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم تجربی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دبیرستان - 1396-12-12:: موضوعات مرتبط: پروژه آمار دوم دبیرستان , تحقیق آمار , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار سوم دبیرستان , ,
:: برچسب‌ها: پروژه آمار , تحقیق آمار , دانلود پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , ,
:: بازدید از این مطلب : 968
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تابلوسازی فراهان

پروژه آمار سوم تجربی

دانلود پروژه آمار سوم تجربی pdf دانلود پروژه آماری سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود پروژه کامل آمار سوم تجربی دانلود نمونه پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پاورپوینت پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه درس آمار سوم تجربی دانلود پروژه های آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای درس آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه برای درس آمار سوم تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه کامل درس آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی رایگان دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی رایگان دانلود رایگان پروژه آماری سوم تجربی دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود رایگان پروژه درس آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار سال سوم تجربی (رایگان) دانلود پروژه آماری سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدل سازی سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود پروژه های آماری سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی : به کار گیری تئوری احتمالات در استنباط آماری تئوری احتمالات ، باروش های ریاضی ، نشان می دهد که احتمال وقوع هر پیشامد چقدر است . در آمار استنباطی ، به مقایسه شاخص حاصل از نمونه گیری می پردازیم و آن را با مقادیر حاصل از تئوری احتمالات مقایسه می کنیم و برآورد می کنیم که چقدر احتمال دارد ، که شاخص مورد نظر ما ، رخ بدهد . توزیع نرمال را به یاد بیاورید . تئوری احتمالات می گوید که 95 درصد مشاهدات بین 1.96+ و 1.93- قرار می گیرد . حال اگر شاخص گروه مورد مطالعه ما ، بعد از استاندارد کردن ، عدد 2 شود ، خواهیم گفت که با احتمال 95 درصد ، فرضیه صفر ما رد می شود و شاخص حاصل از نمونه گیری ما با شاخص جامعه تفاوت دارد . در حال حاضر نرم افزارهای آماری ، مقدار احتمال را محاسبه و در اختیار کاربر قرار می دهند . برای مثال در نرم افزار spss مقدار احتمال با sig=???? نمایش داده می شود . اگر مقدار sig کمتر از 0.05 باشد ، فرض صفر با احتمال 95 درصد رد می شود .

پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی :  و اگر مقدار sig کمتر از 0.01 باشد ، فرض صفر با احتمال 99 درصد رد می شود . درجه آزادی فرض کنید که قرار است سه عدد بنویسید که جمع آنها 50 شود ، دو عدد را به دلخواه می توانید انتخاب کنید اما انتخاب عدد سوم دیگر اجباری است . در اینجا شما دو درجه آزادی دارید . حال اگر قرار بود شما ده عدد با شرط بالا بنویسید 9 درجه آزادی داشتید . با افزایش تعداد متغیرها محاسبه درجه آزادی پیچیده می شود . مقدار درجه آزادی با علامت df نشان داده می شود . خطای معیار میانگین اگر از یک جامعه ، تعداد زیادی نمونه با اندازه برابر انتخاب کنیم ، میانگین میانگین ها ، به میانگین جامعه نزدیک خواهد شد . واریانس این م یانگین ها به نام خطای معیار میانگین شناخته می شود که برابر است با : SE=s/√n که در آن s انحراف معیار نمونه ، N تعداد یا حجم نمونه و SE خطای معیار(استاندارد) میانگین است . آزمون t آزمون t برای مقایسه نمونه با جامعه هدف از آزمون t پاسخ به این سوال است که آیا میانگینی که از جامعه نمونه انتخاب شده است ، با میانگین جامعه یکسان است ؟ و تفاوت مشاهده شده معنی دار است ؟ یا خیر t(م)=(M-μ)/SE . که در این فرمول : M= میانگین نمونه ، μ = میانگین جامعه و SE خطای معیار است . (م) t مقدار محاسبه شده t است . مثال : در یک نمونه 16 نفری از دانش جویان ، میانگین نمره آمار 14 و انحراف معیار 3 است .

پروژه آمار سوم تجربی : اگر میانگین نمره درس آمار دانشجویان در کشور 16 باشد ، فرضیه یکسان بودن میانگین نمونه با میانگین جامعه را بررسی کنید . t(م)=(M-μ)/SE=(14-16)/(3/√16)=(-2)/0.75=-2.67 در اینجا در جه آزادی 15 است ، با مراجعه به جدول مقدار بحرانی t را مشاهده می کنیم . 2.131 و 2.602 برای مقادر احتمال 95 و 99 درصدی مشاهده می شود . مقدار محاسبه شد ما حتی از مقدار 99 درصدی نیز بیشتر است . بنابراین فرض صفر رد می شود . فرض های زیر بنایی به کار گیری آزمون t نمره ها توسط نمونه گیری تصادفی از جامعه انتخاب شده باشد . توزیع نمرات در چامعه ، نرمال باشد . لازمه این امر هم این است که مقیاس متغیرها فاصله ای یا نسبتی باشد . اگر مقایسه دو گروه مطرح باشد ، واریانس دو گروه برابر باشد . آزمون t برای دو گروه مستقل در این جا ما دو نمونه داریم که می خواهیم فرضیه یکسان بودن میانگین آن ها را بررسی کنیم . در اینجا خطای معیار تفاوت ها باید محاسبه شود . √((واریانس نمونه اول )/(تعداد نمونه اول)+(واریانس نمونه دوم)/(تعداد نمونه دوم)) مقدار t از رابطه مقابل محاسبه می شود . t(م)=(M_1-M_2)/(√((S_1^2)/n_1 +(S_2^2)/n_2 ) ) مثال : معلمی در یکی از دو کلاس خود شیوه بحث آزاد را در پیش گرفته است ، در پایان یک دوره از هردو کلاس آزمونی یکسان به عمل آورده است .

پروژه آمار سوم تجربی : او می خواهد ببیند که آیا روش بحث آزاد موثر بوده است یا خیر ؟ کلاس الف : میانگین= 16 ، ا ، انحراف معیار = 2 ، تعداد 25 نفر ... کلاس ب : میانگین = 15.5 ، انحراف معیار= 3 و تعداد= 18 نفر فرضیه صفر معلم چنین است : میانگین دو گروه برابر است . t(م)=(M_1-M_2)/(√((S_1^2)/n_1 +(S_2^2)/n_2 ) )=(16-15.5)/√(4/25+9/18)=(-0.5)/√(0.16+0.5)=(-0.5)/0.812=-0.615 مقدار t بحرانی برای احتمال 95 درصد برابر 1.96 است . مشاهده می شود که مقدار محاسبه شده ما از مقدار بحرانی کوچک تر است پس فرض برابری میانگین ها به احتمال 95 درصد مورد تایید است . مفهوم دیگر این است که روش بحث آزاد نتوانسته تاثیر گذار باشد و افزایش میانگینی هم که مشاهده می شود ، احتمالا ناشی از تصادف است .

 

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
دانلود پروژه آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
پروژه آمار دوم ریاضی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم تجربی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دبیرستان - 1396-12-12:: موضوعات مرتبط: پروژه آمار دوم دبیرستان , تحقیق آمار , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار سوم دبیرستان , ,
:: برچسب‌ها: پروژه آمار , تحقیق آمار , دانلود پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , ,
:: بازدید از این مطلب : 956
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تابلوسازی فراهان

پروژه آمار دوم ریاضی

دانلود پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار سال دوم ریاضی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه ی آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی : ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و اصول اولیه در تحقیق مقدمه در این قسمت توضیحاتی پیرامون ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و

اصول اولیه در تحقیق ارائه می گردد انتظار می رود پس از مطالعه این قسمت فراگیر بتواند: اهداف شما دریابان این قسمت باید قادر باشید: • تحقیق به روش علمی را تعریف کنید. • چرا و چه زمانی تحقیق آغاز می شود؟انواع آنرا معرفی نمایید. • عناوین مهمترین بخش ها در هنگام تهیه طرح تحقیق را نام ببرید. • برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد یک مسئله به صورت علمی بیاندیشید. • روش علمی برای تحقیق وانواع و ویژگی های آنرا را فراخواهید گرفت.

پروژه آمار دوم ریاضی : فراگیر همچنین متقاعد خواهد شد برای بررسی های علمی و دقیق نیازمند یادگیری روش تحقیق علمی می باشد. در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر ، انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است . آنچه در اینجا اهمیت دارد آنکه تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد. تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ، یافتن یاجستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به پک موضوع را نشان م دهد.در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهی نامیده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند. درهرصورت مشخص است که وجه اشتراک در همه این تعاریف جستجوی حقیقت است و حقیقت پک پدیده ذهنی است که با واقعیت ( یعنی وجود عینی ) مطابقت دارد.( هرچند ممکن است این امر در علوم تجربی صحیح باشد لیکن در علوم نظری چنین نیست) به هرحال مانیز در روش تحقیقی که بحث خواهیم کرد بدنبال یافتن حقیقت خواهیم بود.

پروژه آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی : به صورت خلاصه منظور ما از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه ای است که محقق برای جمع آموری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تا سپس آنها را تفسیر ، تبین و اثبات نماید. واقعیت، یعنی آن چه که در خارج از ظرف ذهن است، مثلاً در خارج از اندیشة اموری همانند، کوه و دشت و بیابان و صحرا. این ها واقعیت است. اما حقیقت یعنی مفهوم یا ادراکی که مطابق با واقع باشد؛ یعنی در خارج از ذهن مصداق داشته باشد.توضیح این که : مفاهیم ذهنی به سه دسته تقسیم می‌ شوند: 1ـ مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی داشته باشند، مانند مفهوم خورشید که در خارج مصداقی دارد.2ـ مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی ندارند، لیکن عقل برای آن ها مصداق اعتبار می‌ کند، مانند لشکر که آن چه در خارج از ذهن حقیقتاً مصداق دارد، سربازان هستند و لشکر وجودش اعتباری است.3ـ مفاهیمی که هیچ گونه مصداق ندارند مانند سیمرغ.فلاسفه قسم اول را حقایق، دوم را اعتباریات و سوم را وهمیات می‌ نامند. پس حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع و نقطة مقابل حقیقت، اعتباریات و وهمیات هستند. با این سخن فرق بین حقیقت و واقعیت هم تا حدودی روشن شد.واقعیت به خود شیء خارجی اطلاق می‌ شود اما حقیقت، به صورت ذهنی از واقعیت.[1]فرق بین اعتباریات و وهمیات آن است که اعتباریات مفاهیمی زمینة عقلی و یا عقلایی برای انتزاع و اعتبار دارد، به خلاف وهمیات که زمینة اعتبار ندارد.پی نوشت ها :1 - شهید مطهری، مجموعه آثار ، ج6، ص 58 حقیقت به این معنی است که موضوع و موردی میبایست وجود داشته باشد یا بهتر است بگویم وجود داشتنش صحیح است. موردی که هست این است که الزاما" حقیقت وجود ندارد و عینیت نمیابد واقعیت به این معنی است که موضوعی و موردی که وجود دارد ، بودن و عینیت واقعیت الزامی است و اگر وجود نداشته باشد دیگر واقعیت نیست.

پروژه آمار دوم ریاضی : در بسیاری از موارد یا بهتر است بگویم امیدوارم که در اکثر مواقع واقعیت با حقیقت توام میشود. به همین علت در سخنان روزمره ما ، از یاد میبریم که ما بین این دو بسیار تفاوت است.یکی از دلایل تفاوت اساسی این دو موضوع در این است که واقعیت میتواند غلط نادرست و اشتباه باشد، اما حقیقت موردی درست است. حقیقت نمیتواند نادرست باشد. نباید دچار این اشتباه بشویم که حقیقت در رابطه با موضوعی نادرست ،خود نادرست است.خیر در آنجا حقیقت خود گزاره ای درست است که به توصیف یک موضوع نادرست می پردازد. واقعیت می تواند زشت ،ضد ارزش و کاملا" غلط باشد. واقعیت هرآن چیزی است که وجود دارد خواه بر حق خواه ضد آن. حقیقت امری است ارزشی ولی واقعیت میتواند امری کاملا" ضد ارزشی باشد. عمل کردن به حقایق کاریست پربها ولی یک سری از اعمال واقعی اموری نکوهیده هستند. اگر بخواهم مثال بزنم وفاداری امریست که در زیر مجموعه حقایق می گنجد. عمل کردن به آن یک ارزش است و عدم انجام دادنش یک ضد ارزش. ولیکن بی وفایی (اگر اتفاق بیافتد) امری واقعی محسوب میشود و یک ضد ارزش است و عدم انجامش یک ارزش محسوب می گردد. جان دیوئی معتقد است:" اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است؛ به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند." بنابراین این نقطه آغازین در انجام هرگونه پژوهش یا تحقیقی بسیار مهم است و نقش آموزش افراد برای مسئله یابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش برآن بسیار تاکید می شود نیز از همین امر نشات می گیرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدریس برای فراگیر بیشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بیشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آینده نیاز به تحقیق و پیشرفت در او ارتقا یابد.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
دانلود پروژه آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
پروژه آمار دوم ریاضی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم تجربی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دبیرستان - 1396-12-12:: موضوعات مرتبط: پروژه آمار دوم دبیرستان , تحقیق آمار , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار سوم دبیرستان , ,
:: برچسب‌ها: پروژه آمار , تحقیق آمار , دانلود پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , ,
:: بازدید از این مطلب : 956
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تابلوسازی فراهان

پروژه آمار دوم دبیرستان

دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان pdf دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان پاور پوینت دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان جدید دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود رایگان پروژه آماری دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه درس آمار و احتمالات دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود بهترین پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار برای دوم دبیرستان دانلود پروژه آماری برای دوم دبیرستان دانلود پروژه امار برای سال دوم دبیرستان دانلود پروژه برای درس آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه درس آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی درس آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه درس آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه درس آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار ومدل سازی دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود رایگان نمونه پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ورد دانلود پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آماری دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان : 1-تعریف جامعه جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که ،در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تعریف جامعه مقادیر جامعه مقادیر بزرگترین مجموعه از مقادیر قابل اکتساب متغیرهای تصادفی است که، در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. 2-تعریف جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حد اقل دارای یک صفت مشخصه باشند. 3-تعریف صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. 4-تعریف نمونه آماری تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.

پروژه آمار دوم دبیرستان : 5-تعریف پارامتر و آماره معمولا اندازه گیری جامعه برای بدست آوردن برخی شاحصهاست. اگراین شاخص ها با اندازه گیری تمامی عناصر جامعه بدست آمده باشند آنها را پارامتر و اگر با استفاده از بخشی از جامعه بدست آمده باشند آنها را آماره می گویند. نکته1: بکارگیری دو شاخص پارامتر وآماره در آمار منجر به ظهور دو شاخه از علم آمار به نامهای آمارتوصیفی و آمار استنباطی شده است. تعریف روش طراحی آزمایشها روشی است برای تشکیل گروه های آ زمایشی به صورتی که از مقایسه نتایج مربوط به آنها بتوان آثار عوامل مختلف موثر در آزمایش را به تفکیک و بطور جدا گانه اندازه گیری کرد.

پروژه آمار دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان : شرح روشهای آماری نا پارامتریک روشهای آماری نا پا رامتریک به آزمونهایی اطلاق می شودکه مشروط به مفروضات آمار کلاسیک نیستند. بنابراین جوامع آماری ای که از توزیع نرمال برخوردارنیستند و داده های غیر کمی یا نمونه ای کوچک را می توان با این فنون بررسی کرد. سیر تحول آمار از نظر موضوعی 1-آمار توصیفی این نوع آمار صرفا به توصیف جامع می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. به عبارت دیگر چنانچه محاسبه مقادیر و شاخصهای جامعه با استفاده از سرشماری صورت گیرد آن را آمار توصیفی می گویند. 2-آمار استنباطی: در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را حساب می کند سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می دهد.

پروژه آمار دوم دبیرستان :3-آمار نا پارامتریک در آمار ناپارامتریک برخورد ار بودن مشاهدات از توزیع نرمال شرط نیست و از این فنون در تحقیقات علوم انسانی که بیشتر متغیرهای ان با مقیاسهای کیفی سنجسده می شود این متغیر ها را توزیع اماری آزاد می خوانند از فنون امار ناپارامتریک استفاده می شود.. تعریف تحقیق یا پژوهش علمی فرایندی است که به کمک ان می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسند کشف نمود. مراحل پژوهش علمی 1-مشخص کردن هدف 2-جمع اوری داده ها 3-تجزیه وتحلیل داداه ها 4-بیان یافته ها عناصر اساسی در تحقیقات مدیریتی الف فرضیه های تحقیق ب-متغیرهایی که برای آزمودن این فرضیه ها بکارگرفته می شوند. تعریف متغیرها متغیر مستقل گاه این متغیرا به نام متغیر متحرک یا درون داد نیز می نامند این متغیر علت اصلی یا فرضی متغیر وابسته است. متغیر تعدیل کننده متغیری ثانوی است که پژوهشگر می خواهد تاثیر ان را در متغیر مستقل اولیه ومتغیر وایسته ملاحظه کند. متغیر کنترل متغیری است که در تحقیق لازم است تاثیر انها خنثی شود یا از بین برود. تعریف اندازه گیری اندازه گیری عبارا است از نسبت دادان اعداد بع خصوصیات اشیاء، وقایع یا افراد بر طبق قواعدی منطقی و قابل قبول. مقیاسهای اندازه گیری چهارنوع مقیاس اندازه گیری مهم برای اندازه گیری متغیرها وجود دارد. 1-مقیاس اسمی در این مقیاس اندازه گیری در ضعیف ترین شکل خود است و اعداد یا سمبولها صرفا برای طبقه بندی اشیاء یا خصوصیات به کار می روند 2-مقیاس ترتیبی(رتبه ای) چنانچه میان برخی از طبقات یک مقیاس اسمی یعنی گروه متشکل ازطبقات هم ارز رابطه(<) برقرار باشد در آن صورت یک مقیاس نسبتا ترتیبی خواهیم داشت. استفاده از اصطلاحاتی نظیر (بالا ، وسط وپایین یا قوی متوسط و ضعیف)نشان از وجود مقیاس ترتیبی است. 3-مقیاس فاصله ای وقتی مقیاسی همه خصوصیات مقیاس ترتیبی را داشته باشد و علاوه برآن فاصله بین اعداد بر روی مقیاس میزان مشخصی داشته باشد در آن صورت مقیاس فاصله ای داریم.در مقیاس فاصله ای نقطه صفر و واحد اندازه گیری اختیاری و قرار دادی است. 4-مقیاس نسبتی یا نسبی مقیاسی که علاوه بر داشتن خصوصیات مقیاس فاصله ایی، نقطه صفر واقعی نیز وجود دارد. در مقیاس نسبی نسبت هردو نقطه روی مقیاس از واحد اندازه گیری مستقل است. نکته :عملیات جبری را فقط روی مقیاسهای فاصله ای و نسبی می توان بکارگرفت. فرضیه ها ویژگیهای یک فرضیه از دید گاه دونالد رای و همکارانش 1-فرضیه باید واضح وبدون ابهام باشد و در قالب جمله های خبری بیان شود .

پروژه آمار دوم دبیرستان : 2-فرضیه باید قابل تبیین باشد یعنی قابل علت یابی باشد. فرضیه باید بیان کننده رابطه مورد انتظار بین متغیرها باشد. فرضیه باید قابل آزمون باشد. فرضیه ای پژوهشی –مدیریتی فقط زمانی قابل آزمون هستنندکه در قالب فرضیه های آماری بیان شوند. فرضیه های توصیفی در مقابل فرضیه های استنباطی فرضیه های پژوهشی در صورتی فرضیه ای آمار محسوب می شوند که فرضیه ای استنباطی باشند. فرضیه های پارامتریک در مقابل فرضیه هایی نا پارامتریک اگر متغیرهای فرضیه از نوع اسمی و رتبه ای باشند آزمون آنها صرفا به کمک فنون نا پارامتریک انجام میشود از این رو این دسته از فرضیه ها را ناپارامتریک می خوانند. چنانچه مقیاس سنجش متغیرها فاصله ای یا نسبی باشد، نوع فرضیه بستگی به توزیع آماری خواهد داشت اگر محقق بر اساس شواهد در دسترس فرض نرمال بودن جامعه (نمونه) را بپذیرد فرضیه پژوهشی فرضیه ای پارا متریک و در غیر این صورت نا پارامتریک است.

تحقیق آمار ، دانلود تحقیق آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
دانلود پروژه آمار رایگان - 1396-12-12 12:57:00
پروژه آمار دوم ریاضی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم تجربی - 1396-12-12 12:56:00
پروژه آمار سوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دوم دبیرستان - 1396-12-12 12:55:00
پروژه آمار دبیرستان - 1396-12-12:: برچسب‌ها: پروژه آمار , تحقیق آمار , دانلود پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , ,
:: بازدید از این مطلب : 966
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تابلوسازی فراهان

پروژه آمار سوم دبیرستان

دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار برای سوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود رایگان پروژه درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سال سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار ومدل سازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدل سازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان : مطالعه توصیفی داداه های طبقه بندی نشده تعریف شاخصهای عددی اعدادی را که به منظور بیان کمی توزیع اندازه ها از آنها استفاده شود شاخصهای عددی می نامند. پارامترهایی مرکزی هر معیار عددی که معرف مجموعه داده ها باشد حول میانگین باشد پارامترمرکزی نامیده می شود. تعریف میانگین اگر داداه ها برروی یک محور به صورت منظم مرتب شوند مقدار میانگین دقیقا در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. میانگین حسابی μ_(x=(∑_(i=1)^n▒x_i )/N) خواص میانگین حسابی جمع جبری اختلاف مجموعه ای از اعداد از میانگینشان برابر صفر است. هر گاه هریک از مشاهدات با عدد ثابت a جمع شود میانگین اعداد حاصل شده برابر با میانگین مجموعه اعداد قبلی به اضافه a خواهد بود.

پروژه آمار سوم دبیرستان : هرگاه هریک از مشاهدات آماری در عدد ثابت b ضرب شود میانگین اعداد حاصل شده برابر میانگین مجموعه اعداد قبلی ضرب در عدد b خواهد بود. اگر x و z دو مجموعه از مشاهدات باشند و مجموعه y از جمع دو به دو اعداد x و z حاصل شده باشد میانگین مجموعهy برابر است با جمع دو میانگین مشاهدات x و z است. میانگین پیراسته برای محاسبه میانگین جامعه آماری که بطور غیر عادی چند مشاهده خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ داشته باشد از میانگین پیراسته استفاده می شود. طرز بدست آوردن میانگین پیراسته 1-داده ها به صورت صعود مرتب شوند. 2- تمام مشاهدات کوچکتر از lnدرصد پایین و بزرگتر از ln در صد بالا حذف شوند 3- میانگین مشاهدات باقیمانده محاسبه شود نکته وقتی منحنی توزیع یک دنباله کشیده داشته باشد از شاخص مرکزی میانگین پیراسته استفاده می شود. میانگین وینزوری نوع دیگری از میانگین پیراسته وجود دارد که درآن بجای مقادر کوچکتر از ln در صد پایین وبزرگتر از lnدرصد بالا مقادیر عددی lnدرصد پایین و بالا را قرار می دهند و سپس کل مشاهدات را محاسبه می کنند. میانگین هندسی برای محاسبه میانگین اندازه های نسبی همانند نسبتها ،درصدها ،نرخهای رشد و شاخصها از میانگین هندسی استفاده می کنند. μ_g=(〖π_(i=1)^k 〖x_i〗^(w_i ))〗^(1/n) مثال x_(i در صد کارایی 88,80,65,55)/(w_i تکرار 6,5,7,2) μ_(G=〖(〖88〗^6.〖80〗^5.〖65〗^7.〖55〗^2)〗^(1/20) ) میانگین هارمونیک چنانچه مشاهدات جمع آوری شده از مقیاس ترکیبی مانند کیلومتر در ساعت یا دور در ثانیه یا نفر ساعت بر خوردار باشند برای محاسبه میانگین آنها از میانگین هارمونیک استفاده می شود. μ_G=N/(∑_(I=1)^N▒1/x_i ) مد (نما) در آمار مد به معنای توزیع آماری مقداری است که بیشترین تکرار را در میان مشاهدات داشته باشد و با mo نشان داده می شود.

پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان : چارکها اگر جامعه آماری به چهار قسمت مساوی تقسیم شود چارک اول تا سوم مشخص می شوند چارک اول که با q1 نشان داده می شود مقداری است که 25 درصد مشاهدات پایین تر ازآن و 75 درصد مشاهدات بالاتر از آن قرار می گیرند. چارک دوم که با q2 نشان داده می شود مقداری است که 50 درصد مشاهدات پایین تر از آن و 50 درصد مشاهدات بالاتر از آن قرار می گیرند. نکته چارک دوم را میانه می نامند و با md نشان میدهند از میانه به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع هایی که شکل آنها غیر متقارن است استفاده می شود زیرا میانه کمتر تحت تاثیر مقادیر واقع شده در انتهای توزیع قرار می گیرد. خاصیت مهم میانه آن است که حاصل جمع قدر مطلق تفاضلهای مقادیر از میانه از حاصل جمع قدر مطلق تفاضلهای مقادیر از هر عدد دیگری مثل c کوچکتر است ∑▒〖|x_i-md|<∑▒|x_i-c| 〗 چارک سوم که با q3 نشان داده می شود مقداری است که 75 درصد مشاهدات پایین تر از ان و 25 درصد مشاهدات بالاتر از آن قرار می گیرند. مراحل محاسبه چارکها الف –داده ها را بطور صعودی مرتب کنید. ب- داده های مرتب شده را از 1 تا N کد گذاری کنید. ج – محل چارک a ام (a=1,2,3) را با استفاده ازرابطه زیر محاسبه کنید. C_Qa=aN/4 د – با استفاده از محل چارک مقدار چارک را تعیین نمایید. c_qa=aN/4+1/2 نکته زوج و فرد بودن تعداد مشاهدات در محاسبه تاثیر دارند توجه شود. پارامترهای پراکندگی (dispersion parameter) برای آنکه اختلاف جوامع آماری با توزیعهای متفاوت اشکار گردد باید از شاخصهای پراکندگی استفاده کنیم دامنه تغییرات این شاخص با تفاضل کوچکترین مشاهده از بزرگترین مشاهده محاسبه می شود. دامنه میان چارکی interquartiale range دامنه میان چارکی که با IQR نشان داده می شود فقط 50 درصد مشاهدات را در بر می گیرد.

پروژه آمار سوم دبیرستان : برای محاسبه دامنه میان چارکی ابتدا چارک اول و سوم را محاسبه کرده سپس تفاضل چارک اول و سوم به عنوان دامنه میان چارکی در نظر می گیریم IQR=Q_3-Q_1 در بعضی از متون از نیمه میان چارکی یا انحراف میان چارکی صحبت شده است که روش محاسبه آن بدین شکل است. 〖SIQR=(Q_3-Q_1)/2〗^ نکته در توزیعهایی که دارای تعداد اندکی مشاهده در ابتدا و انتها هستند از انحراف میان چارکی به عنوان شاخص پراکندگی استفاده می شود نکته در توزیعهای نا متقارن از میانه به عنوان شاخص مرکزی و از انحراف چارکی به عنوان شاخص پراکندگی استفاده می شود. انحراف متوسط از میانگین AD=(∑▒|x_i+μ_x | )/N انحراف از متوسط میانگین دارای یک نقص اساسی است.و آن اینکه هرگاه درمقابل تعداد کمی انحرافات بزرگ تعداد زیادی انحرافات کوچک وجود داسته باشد این شاخص تاثیر انحرافات بزرگ را نشان نمی دهد واریانس چنانچه از مجذور انحرافات استفاده شود شاخص جدیدی برای سنجش پراکندگی پدید می آید که آن را واریانس می نامند σ_x^2=(∑▒〖(x_i-μ_x)〗^2 )/N واحد اندازه گیری واریانس مجذور ، و واحد اصلی متغیر است . با جذر گرفتن از واریانس شاخص جدیدی بنام انحراف معیار بدست می آید.

 :: موضوعات مرتبط: پروژه آمار دوم دبیرستان , تحقیق آمار , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار سوم دبیرستان , ,
:: برچسب‌ها: پروژه آمار , تحقیق آمار , دانلود پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , ,
:: بازدید از این مطلب : 926
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تابلوسازی فراهان

پروژه آمار دبیرستان

پروژه آمار دبیرستان رایگان پروژه آمار دبیرستانی پروژه آمار دبیرستان doc پروژه آماری دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه درس آمار دبیرستان پروژه آمار دبیرستان پروژه آماری دبیرستان پروژه آماری دبیرستانی پروژه آمار اول دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه آماری دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته علوم انسانی پروژه آمار و احتمالات دوم دبیرستان پروژه آمار برای دبیرستان پروژه آماری برای دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار پروژه آمار دوم دبیرستان با پرسشنامه پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود پروژه آمار دبیرستان به صورت word پروژه آمار دوم دبیرستان با جواب پروژه امار دوم دبیرستان با نمودار رایگان دانلود پروژه آمار برای دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان پاورپوینت دانلود پروژه آمار پاورپوینت دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان پرسش نامه دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان پاور پوینت پرسشنامه پروژه آمار دوم دبیرستان پرسشنامه پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان تحقیق پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان جدید جواب پروژه آمار دوم دبیرستان خرید پروژه آمار دبیرستان خرید پروژه آمار دوم دبیرستان خرید پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان همراه با نمودار پروژه آمار دوم دبیرستان doc پروژه آمار دوم دبیرستان pdf پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار سوم دبیرستان نمودار ساقه و برگ پروژه آماری سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان پروژه ی آمار سوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 31 پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 62 جواب پروژه های آمار دوم دبیرستان صفحه 31 عکس پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد پروژه آمار دوم دبیرستان کامل پروژه کتاب آمار دبیرستان پروژه کامل آمار دبیرستان پروژه آمار کلاس دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دبیرستان پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه کتاب آمار سوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان موضوع پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان درباره موسیقی مقدمه پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان پروژه ی آمار و مدلسازی دبیرستان پروژه های آمار و مدلسازی دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان نمونه پروژه آمار دبیرستان نمونه پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ورد پروژه آمار ومدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار ومدلسازی سوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان ppt پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان پروژه آمار ومدلسازی سال دوم دبیرستان پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان رایگان پروژه های آمار دبیرستان پروژه های درس آمار دبیرستان پروژه آمار ی دبیرستان پروژه ی درس آمار دبیرستان پروژه ی آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دبیرستان پروژه ی آمار دبیرستان پروژه ی آماری دبیرستان پروژه ی آماری دوم دبیرستان پروژه ی امار دوم دبیرستان رایگان پروژه ی امار سوم دبیرستان تجربی پروژه ی امار دوم دبیرستان انسانی پروژه ی امار دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار 2 دبیرستان

پروژه آمار : در پژوهش‌های بالینی، برای دستیابی به برآورد دقیق و قابل اعتماد حجم نمونه، لازم است در چارچوب طراحی تحقیق، آزمون آماری مناسبی برای فرضیات مورد نظر به کار گرفته شود. فرضیه مورد آزمون باید بیانگر اهداف مورد مطالعه باشد. گاهی در عمل مغایرت‌هایی بین اهداف مطالعه (فرضیه ها)، طرح مطالعه، تحلیل آماری (آماره آزمون) و محاسبه حجم نمونه دیده می‌شود. مسلما این مغایرت‌ها در محاسبه حجم نمونه مناسب در پژوهش‌های بالینی موثر خواهد بود.

 

پروژه آمار :معایب مناسب نبودن حجم نمونه: در صورتی که اندازه نمونه کوچک باشد نتایج حاصل ممکن است از اعتبار کافی برای تعمیم و به کارگیری آنها در بالین برخوردار نباشد. از طرفی دیگر بیش از حد نیاز بودن اندازه نمونه همواره نقطه قوت مطالعه به شمار نمی‌آید. زیرا که باعث از دست دادن منابع مالی، صرف وقت بیش از اندازه و ... می‌شود که این خود مغایر با اخلاق در پژوهش می‌باشد. حجم نمونه باید در هنگام تدوین پیشنهاد طرح، محاسبه شود که حجم کار برای انجام تحقیق، مواد مصرفی، تجهیزات و امکانات موردنیاز و نیز طول مدت پژوهش با استناد به آن پیش‌بینی گردد. در محاسبه حجم نمونه لازم است اهداف و فرضیات تحقیق و روش کار آن به دقت بررسی شود و تعداد نمونه طوری تعیین شود که با استفاده از آن بتوان به سوالات تحقیق پاسخ معتبر و علمی داد و فرضیه‌های مطرح شده را به درستی مورد بررسی قرار داد. بنابراین در تعیین حجم نمونه برای هر تحقیق لازم است از اصول علمی استفاده شود و از افراط و تفریط در این زمینه خودداری گردد.

 

 

پروژه آمار :آمار استنباطی در تحقیقات رفتاری ، معمولا ناچاریم رفتار یک یا چند گروه از افراد یک جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم . مسلما شاخص های آماری که از گروه نمونه به دست می آید ، برابر با پارامترهای جامعه نیست . هر چه نمونه ما معرف جامعه مورد نظر باشد ، شانس این که بتوانیم پارامترهای جامعه را از روی آن برآورد کنیم و یا نتایج نمونه را به جامعه تعیمی دهیم بیشتر است . آمار استنباطی هنگامی موضوعیت پیدا می کند که نمونه گیری وجود داشته باشد . بنابراین وقتی تمام جامعه مورد مطالعه قرار گرفته باشد ، به کار گیری روش های آمار استنباطی موضوعیت ندارند . در تحقیقات رفتاری ، برای پاسخ گویی به دو نوع سوال ، از آمار استنباطی استفاده می شود . نوع اول : آیا گروه نمونه به جامعه مورد نظر تعلق دارد یا خیر ؟ نوع دوم : آیا دو گروه مورد مشاهده با هم تفاوت دارند ؟ به عبارت دیگر آیا دو گروه به یک جامعه تعلق دارند یا متعلق به جامعه های متفاوت تعلق دارند ؟ مثال : انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، به طور مستمر به ارزشیابی ابعاد گوناگون پیشرفت تحصیلی در کشورهای عضو می پردازد .

پروژه آمار دبیرستان

پروژه آمار :  مسلما این انجمن نمی تواند تمام دانش آموزان ملل مختلف را مورد مطالعه قرار دهد لذا بر اساس یک برنامه نظام مند ، و با نمونه گیری ، اطلاعات را جمع آوری کرده و گزارش می کند . بخش عمده ای از گزارش انجمن یاد شده ، به بررسی نوع دوم اختصاص دارد . مثلا آیا پیشرفت در درس علوم نزد کشورها یکسان است یا خیر !؟ حال فرض کنیم ، گزارش های این انجمن را برای کشور بپذیریم . حال مسوول یک استان می خواهد بداند که عملکرد دانش آموزان آن استان با گزارش های انجمن یاد شده برای ایران ، یکی است یا خیر ؟ نمونه ای انتخاب می کند و نتایج را با گزارش انجمن یاد شده مقایسه می کند . این مورد سوالی از نوع اول است . نتایج حاصل از نمونه ها هیچگاه یکسان نیست ! پس مقداری خطا و احتمال وارد محاسبات وارد می شود .بنابراین در آمار استنباطی فرضیه آزمایی صورت می گیرد و احتمال درستی فرضیه ها به آزمون گذاشته می شود ! با توجه به موارد فوق ، این فرضیه مورد مطالعه قرار می گیرد که " نتایج حاصل از نمونه با نتایج جامعه یکسان است " و یا در نوع دوم فرضیه ای که به آزمون گذاشته می شود ، اینست که "نتایج دو گروه یکسان است " .

پروژه آمار : به بیان دیگر ، مراد این است ، اگر چه نتایج مشاهده شده اختلاف دارند ، اما با احتمالی معین ، تفاوت معنی دار نیست و ناشی از خطای نمونه گیری است ! این فرض یکسانی و یا عدم تفاوت را فرضیه صفر یا پوچ می نامند . بدیهی است که فرضیه مقابل نیز وجود دارد . احتمال مواردی که مثال زده می شود ، تقریبا از بدیهیات ، محسوب می شود . اگر یک سکه سالم را پرتاب کنیم شانس آمدن خط ، پنجاه درصد است . اگر یک تای سالم را پرتاب کنیم شانس آمدن عدد 3 برایر با یک ششم است . اگر به یک تست چهار گزینه ای به طور تصادفی پاسخ دهیم ، شانس درست بودن پاسخ یک چهارم است . حال بیایم هر کدام از موارد بالا را 60 مورد انجام دهیم ، تئوری می گوید ، 30 مشاهده خط ، 10 مشاهده رویه 3 و پانزده پاسخ صحیح باید انتظار داشته باشیم . اما این تئوری است و در عالم واقع زمانی رخ خواهد داد که تعداد دفعات آزمایش خیلی زیاد شود.

 :: موضوعات مرتبط: پروژه آمار دوم دبیرستان , تحقیق آمار , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار سوم دبیرستان , ,
:: برچسب‌ها: پروژه آمار , تحقیق آمار , دانلود پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار سوم تجربی , پروژه آمار دوم ریاضی , پروژه آمار رایگان , ,
:: بازدید از این مطلب : 957
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد